Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Restauracje

Energooszczędna produkcja c.w.u.

energooszczedni-hoteleW ostatnich trzech latach zauważamy znaczny wzrost zainteresowania powietrznymi pompami ciepła w restauracjach, których główną funkcją jest produkcja c.w.u. przy wykorzystaniu ciepła odpadowego zawartego w powietrzu wewnątrz kuchni. Powietrzne pompy ciepła zapewniają produkcję ciepłej wody w przeciągu całego roku i co najważniejsze trzykrotnie taniej w porównaniu np. do elektrycznych ogrzewaczy wody. Wartością dodaną jest dodatkowy komfort wentylacji, osuszania i chłodzenia pomieszczeń.

Warto zaznaczyć, że udział kosztów zużycia energii potrzebnej do przygotowania c.w.u. stanowi znaczną część rocznych wydatków na energię w restauracjach. Zrozumiałe jest, że szukamy dziś alternatywnych i energooszczędnych rozwiązań, które mogą w wyraźny sposób poprawić ten bilans. Do takich urządzeń należą powietrzne pompy ciepła do produkcji c.w.u.

 

 

Darmowa klimatyzacja

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – zarówno w wersji z podgrzewaczem pojemnościowym jak i wersji bez podgrzewacza może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń restauracji. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych. Wykorzystuje się bowiem usuwane z pompy ciepła schłodzone „zużyte” powietrze. Nie należy traktować tego rodzaju chłodzenia, jako podstawowego w budynku. Stanowi ono jedynie funkcję dodatkową i aktywną wtedy, gdy pompa ciepła znajduje się w trybie podgrzewania wody użytkowej. Można przyjąć, że w ciągu doby w standardowych warunkach, pompa ciepła będzie pracowała nie więcej niż 5-6 godzin i w tym też czasie, pomieszczenia będą mogły być dodatkowo schładzane.

 

W jaki sposób schładzane jest pomieszczenie?

Podstawowym wariantem chłodzenia jest pobieranie i usuwanie powietrza w tym samym pomieszczeniu. Stosując kompletny zestaw wentylacyjny, można rozszerzyć zakres funkcjonalności pompy ciepła, gdyż obejście z przepustnicą pozwala ręcznie zmieniać sposób dystrybucji usuwanego z pompy ciepła chłodnego powietrza. Może być ono nawiewane poprzez dyszę dalekiego zasięgu do pomieszczenia lub usuwane poza budynek, aby np. nie dopuszczać okresowo do nadmiernego wychłodzenia pomieszczenia.

 

restauracje4