Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Rekuperacja

Wentylacja mechaniczna

 

Rozwój budownictwa energooszczędnego

Dzisiejsze energooszczędne budownictwo dąży do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie. Stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań spowodowało, że nowe i remontowane budynki są bardzo szczelne. Stosowane okna i drzwi przepuszczają bardzo mało powietrza, co zmniejsza zużycie energii cieplnej, ale pogarsza jakość powietrza w budynku. Szczelność budynków uniemożliwia poprawne działanie wentylacji grawitacyjnej, która nie działa bez zapewnienia stałego dopływu powietrza. Szczelne okna nie powinny być stosowane w pomieszczeniach z wentylacją naturalną. Efektem tego mogą być skargi mieszkańców na złe samopoczucie. Ratują się oni otwieraniem okien, co powoduje z kolei, że budownictwo z założenia energooszczędne, w praktyce takim nie jest. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rekuperacji.

 

Rekuperator – jak działa

Rekuperator to urządzenie będące sercem całego systemu wentylacji mechanicznej. Jego rolą jest nadmuch świeżego powietrza (za pomocą wentylatorów) do budynku oraz wyciąg zużytego powietrza na zewnątrz, a także, co jest bardzo ważne, pozwala na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego (dzięki wymiennikowi ciepła). Współczesne rekuperatory pozwalają na odzysk od 50 do 90% ciepła.

 

rekuperacja1

 

Ważne:

  • w rekuperatorze nie zachodzi mieszanie powietrza nawiewanego z wywiewanym – odzyskiwane jest jedynie ciepło,
  • centrale wentylacyjne (rekuperatory) wyposażone są w filtry oczyszczające powietrze (również z pyłków kwiatowych),
  • na rynku instnieje wiele typów rekuperatorów z różnymi wymiennikami (krzyżowymi, przeciwprądowymi, rotacyjnymi, itp.) – ich dobór zależy od konkretnych potrzeb i rodzaju domu,
  • rekuperatory są zaprojektowane w ten sposób, aby działać bezawaryjnie przez kilkanaście lat, 

 

Oszczędności

Dzięki zastosowaniu w rekuperatorach wysoko sprawnych wymienników jesteśmy w stanie ograniczyć straty ciepła nawet o 80%.

 

rekuperacja2 

 

Rekuperacja – Ile to kosztuje? 

System rekuperacji najlepiej zaplanować i zaprojektować na etapie powstawania projektu architektonicznego.

Dzięki wczesnemu planowaniu możemy zrezygnować z budowy kominów wentylacyjnych. Dla typowego domu o pow. 150 m2 najczęściej są to dwa kominy, których łączny koszt budowy może wynieść nawet 10 000 zł.

Jeżeli odpowiednio wcześnie zaplanujemy system rozprowadzania rekuperacji można wykonać na etapie wylewania stropu przepusty, przez które w przyszłości poprowadzimy kanały. Na tym etapie czynność ta nie stanowi żadnego kosztu, a pomoże zaoszczędzić nawet 1 000 zł przy układaniu rekuperacji.

Koszt wykonania rekuperacji zależy przede wszystkim od rodzaju wybranego rekuperatora oraz od sposobu rozprowadzania kanałów wentylacyjnych.

 

rekuperacja3

 

Dlaczego wentylacja jest taka ważna?

W dzisiejszych czasach coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach – w pracy, czy w domu. Jednocześnie coraz częściej zwraca się uwagę na poprawienie warunków w nich istniejących.

Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Ponadto ma stwarzać odpowiedni klimat dla organizmu człowieka. Dlatego wentylacja budynków mieszkalnych ma nieodzowny wpływ na zdrowie mieszkańców i utrzymanie dobrego stanu technicznego samego budynku. Ma również ogromny wpływ na oszczędzanie energii potrzebnej do ogrzania domu.

W źle wentylowanych pomieszczeniach, mieszkańcy mogą narzekać na bóle głowy, pieczenie oczu, zmęczenie, trudności z koncentracją i inne symptomy związane ze złą jakością powietrza i zanieczyszczeniami. Obserwuje się zwiększoną ilość przypadków astmy, różnego rodzaju alergii oraz infekcji dróg oddechowych. Coraz częściej obserwowane są przypadki rozwoju grzybów pleśniowych powodujących korozję biologiczną elementów konstrukcji budynków.

Człowiek wydziela w ciągu godziny około 20 litrów dwutlenku węgla CO2 oraz inne zapachy. Również stosowane w domach środki czystości, kleje, farby, materiały budowlane wydzielają toksyny dla nas niewidoczne i bardzo często bezzapachowe, a mimo to ujemnie wpływające na zdrowie. Dodatkowo łazienki, pralki, suszarnie powodują wzrost wilgoci. Ta ilość nagromadzonych zanieczyszczeń powoduje, że posiadanie sprawnej wentylacji, to nie luksus, a potrzeba wynikająca z ochrony zdrowia. 

 

rekuperacja4

 

Wentylacja grawitacyjna, a wentylacja mechaniczna

Najprostszą metodą wentylacji w budynkach mieszkalnych jest wentylacja naturalna, zwana grawitacyjną. Działa ona na zasadzie różnic temperatur powietrza – gdy w domu jest cieplej niż na zewnątrz, wymuszony zostaje przepływ powietrza w kominie wentylacyjnym, a jego braki zostają uzupełnione poprzez wszelkie nieszczelności w ścianach, oknach, itp. Dlatego też ten rodzaj wentylacji sprawdza się najlepiej zimą. Latem, gdy w pomieszczeniach jest chłodniej niż na dworze, pozostaje nam otwieranie okien. Zimą natomiast, gdy różnice temperatur są duże, następuje duża wymiana powietrza. Niestety nie mamy nad nią praktycznie żądnej kontroli. Dlatego im jest zimniej na zewnątrz, tym więcej ciepłego powietrza zostaje usunięte z mieszkania. 

Dlatego z działaniem wentylacji grawitacyjnej wiążą się niedozowanie zimne przeciągi. Wywiewane z kuchni i łazienki ciepłe powietrze musi zostać zastąpione przez zimne powietrze zasysane z zewnątrz. Aby tego uniknąć, montuje się szczelne drzwi i okna. Jednak należy pamiętać, że w takich przypadkach ograniczamy napływ świeżego powietrza, które jest nam niezbędne do życia. Możemy również doprowadzić do tego, że zimne powietrze zostanie zassane przez jeden z kanałów wentylacyjnych, najczęściej przez ten znajdujący się w łazience.

Aby umożliwić sterowanie nawiewanym powietrzem, wiele nowych okien wyposażonych jest w funkcję mikrouchylania lub posiada nawiewniki o regulowanym przekroju. W praktyce jednak większość użytkowników o tym zapomina.

O wiele lepszym pomysłem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Działa ona niezależnie od pory roku, a dzięki rekuperatorowi możliwe jest odzyskanie dużej części ciepła traconego w procesie wentylacji. Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszych dobrze ocieplonych budynkach, straty ciepła przez wentylację mają duży udział w całkowitych stratach ciepła budynku.

Sercem wentylacji mechanicznej jest centrala wywiewno-nawiewna, czyli tzw. rekuperator. Świeże powietrze zostaje zassane z zewnątrz, następnie zostaje przefiltrowane z nieczystości (a nawet pyłków), ogrzane w wymienniku ciepła i rozprowadzone kanałami do pomieszczeń, gdzie przebywają mieszkańcy, czyli np. do pokoju dziennego, sypialni, gabinetu, etc. Zużyte powietrze jest natomiast wyciągane z pomieszczeń wilgotnych, takich jak kuchnia, czy łazienka, dalej jest również filtrowane, a po przejściu przez wymiennik ciepła oddaje swoje ciepło powietrzu świeżemu, po czym jest usuwane za zewnątrz budynku. Z jednej strony mamy więc zapewnioną stałą równomierną wentylację w całym mieszkaniu, a z drugiej zyski z odzyskanego ciepła. Pamiętać należy jednak też o tym, że wentylatory znajdujące się w centrali podczas pracy pobierają energię elektryczną. Jednak zyski z odzysku ciepła są i tak zawsze o wiele wyższe.

Latem wymiennik ciepła zastępuje się wkładem letnim, przez co powietrze zewnętrzne nie zostaje ogrzane i jest bezpośrednio rozprowadzane po budynku. Podobną funkcję spełnia bypass montowany w wielu rekuperatorach. Do układu wentylacji mechanicznej można podłączyć gruntowy wymiennik ciepła, który latem będzie schładzał nawiewane powietrze, a zimą je ogrzewał.

 

Oferujemy kompleksowe Instalacje systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.