Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne – jakich efektów można się spodziewać?

Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), jak również okresowego wspomagania ogrzewania budynku i podgrzewania wody basenowej. Najczęściej jednak instalacje solarne znajdują zastosowanie dla podgrzewania CWU ze względu na prostotę układu i atrakcyjny koszt inwestycji. 

kolektory3

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest w miarę stałe w okresie roku i uzależnione jedynie od potrzeb mieszkańców. Pozwala to na optymalny dobór wielkości instalacji solarnej, która w domu jednorodzinnym jest w stanie w miesiącach letnich pokryć do 100% potrzeb CWU. W skali całego roku oszczędności mogą sięgać 60%, co stanowi optymalną wartość dla uniknięcia przegrzewów w kolektorach słonecznych, w okresie letnim.

 

Kolektory słoneczne – najtańszy sposób podgrzania ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Potrzeby ciepła na cele ogrzewania zmniejszają się stale w nowych budynkach, wskutek wprowadzania coraz wyższych standardów izolacyjności cieplnej. Potrzeby na ciepłą wodę użytkową wynikają z kolei z potrzeb mieszkańców. Stąd zapewnienie niskich kosztów podgrzewania CWU jest istotne dla osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji budynku. 

kolektory4

Podgrzewanie CWU w kotłach opalanych paliwem stałym jest szczególnie w okresie letnim okupione wysokimi stratami rozruchowymi i postojowymi kotła. Stąd koszty pracy będą dla takich kotłów podwyższone. Atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest stosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda, przeznaczonych do podgrzewania CWU. W porównaniu do innych źródeł ciepła, oferuje ona najniższe koszty ogrzewania. Jednak zdecydowanie najniższe koszty podgrzewania CWU będą osiągane z pracy instalacji solarnej, w której pobór mocy elektrycznej do zasilania pompy obiegowej wynosił będzie jedynie około 50 W. Przykładowy koszt podgrzania 300 litrów ciepłej wody w okresie letnim będzie wynosił dla instalacji solarnej 28 gr, niemal 7-krotnie taniej niż drugie najbardziej efektywne urządzenie – pompa ciepła CWU.

 

kolektory1

Porównanie kosztów podgrzania CWU (źródło: solarblog.pl)

 kolektory2

 

 

Inwestycja w instalację solarną – lepsza od lokat?

Zdecydowanie korzystniejsza pod względem finansowym będzie instalacja solarna. Mając na względzie ostatnie lata zawirowań na rynkach finansowych, na większości inwestycji można było ponieść straty. Takie bezpieczne inwestycje jak np. lokaty bankowe mogły co najwyżej przynieść niewielki zysk, uwzględniając inflację, a także opodatkowanie zysków. Na tym tle, zyski z pracy instalacji solarnej są gwarantowane w każdym roku, tym wyższe im wyższy będzie wzrost cen paliw i energii. Zyski te nie wymagają śledzenia trendów w gospodarce, np. kursów akcji czy jednostek funduszy inwestycyjnych, nie są oczywiście opodatkowane. Zwrot kosztów inwestycji powinien w zależności do rodzaju podstawowego w domu paliwa wynieść od 4 do 10 lat.

kolektory5

 

Gwarancje, trwałość, niezawodność…

Niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi na kwestie jakości i trwałości urządzeń. Kolektory słoneczne naszego partnera firmy Hewalex są objęte standardowo 10-letnią gwarancją, z opcją wydłużenia o kolejny rok (w sumie 11 lat), przy zakupie kompletnego zestawu solarnego. Gwarancja leży w tym przypadku po stronie producenta, a nie importera. Przy ponad 20-letnim doświadczeniu w produkcji, należy uznać firmę za stabilną i zdolną do opieki nad pracującymi instalacjami. Dla wielu dostawców na rynku, kolektory słoneczne stanowić mogą przejściową formę działalności, a brak zaplecza badawczo-rozwojowego może świadczyć, że firma niekoniecznie myśli o utrzymaniu się na przyszłym rynku (i zarazem o opiece gwarancyjnej). Ponieważ inwestycja w instalację solarną ma charakter długoterminowy, to też należy mieć na względzie fakt posiadania potwierdzonej jakości przez kolektor słoneczny. W tym przypadku certyfikat Solar Keymark nadawany kolektorom na rynku europejskim potwierdza pomyślne przejście rygorystycznych badań, symulujących minimum 20-letnią pracę kolektorów słonecznych. Dane charakterystyczne dla kolektorów słonecznych w sposób wiarygodny można porównywać bezpośrednio w bazie certyfikatów Solar Keymark na stronie www.estif.org.

 

Jakie są rodzaje kolektorów słonecznych?

Najczęściej stosowanym typem kolektora słonecznego jest kolektor płaski. Nazwę zawdzięcza on swojej budowie gdyż ma kształt płaskiej płyty. Ciecz w takim kolektorze przepływa przez rurki połączone trwale ze specjalną płytą pochłaniającą energię promieniowania słonecznego (jest to tzw. absorber – „serce” kolektora). Całość zamknięta jest w szczelnej obudowie, która z góry osłonięta jest przez przykrycie transparentne, najczęściej szkło o dużej wytrzymałości mechanicznej. Tylna część i boki absorbera są osłonięte materiałem izolacyjnym.

Kolektor próżniowy. Kolektory próżniowe dzielą się na kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego oraz kolektory typu heat-pipe. W kolektorach próżniowych z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego, ciecz przepływa przez każdą z rur. W kolektorach heat-pipe czynnik grzewczy (ciecz) nie wpływa do rur, a tylko opływa i odbiera ciepło z tzw. rurki ciepła, elementu wieńczącego każdą z próżniowych rur. W elemencie tym, następuje kondensacja specjalnej mieszanki zamkniętej i krążącej w rurach. Mieszanka ta ogrzewa się i odparowuje pod wpływem promieniowania słonecznego a następnie oddaje ciepło i skrapla się w rurce ciepła.

 

Co wchodzi w skład instalacji kolektorów słonecznych?

Należy pamiętać, że kolektor słoneczny jest jedynie częścią instalacji grzewczej, której pozostałymi elementami są:

  • zasobnik magazynujący ciepłą wodę
  • grupa pompowa
  • zespół naczynia przeponowego
  • regulator sterujący pracą instalacji
  • rurociągi łączące elementy układu hydraulicznego,
  • zasilanie energii elektrycznej dla regulatora i pompy,
  • Nośnik ciepła ( glikol )

 

Instalacja kolektorów słonecznych może się znacznie różnić w zależności od zastosowanych kolektorów, jak też od istniejących już elementów grzewczych budynku. Najczęściej instalacja słoneczna jest dobudowywana do istniejącego już układu grzewczego ( wyposażonego w bojler elektryczny, gazowy lub olejowy, kocioł stałopalny ) w ten sposób, że podgrzewa wodę wstępnie, w zależności od osiągniętej temperatury, następuje jej dogrzanie przez tradycyjny boiler, o ile nie osiągnie wymaganej temperatury ( max. 85 st. C). Jeśli temperatura przekroczy wyznaczoną wartość, woda może być wykorzystywana bezpośrednio lub też magazynowana w zasobniku.

 

Gdy rozważasz zakup instalacji kolektorów słonecznych…

Rozważając możliwość budowy instalacji kolektorów słonecznych, trzeba również zapoznać się z istniejącymi warunkami architektoniczno-budowlanymi w miejscu przewidywanej inwestycji. W przypadku instalowania kolektorów na dachu ważne są następujące kwestie:

  1. Czy jest wystarczająca ilość miejsca na dachu dla planowanej powierzchni kolektorów słonecznych?
  2. Czy powierzchnia dachu, gdzie mają być zamontowane kolektory słoneczne, nie jest zacieniona przez drzewa lub inne budynki?
  3. Czy dach jest skierowany na południe?

Sprawą zasadniczą jest również wybór wykonawcy. Jest niezwykle ważne, aby miał on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. O działaniu instalacji decyduje, bowiem nie tylko jakość pojedynczych urządzeń, lecz także ich prawidłowe zestawienie, optymalizacja wielkości zasobnika, powierzchni kolektorów i innych komponentów, a także montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Chcesz się dowiedzieć wszystkiego o instalacjach słonecznych? Odwiedź www.solarblog.pl

źródło: www.hewalex.pl