Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Pompy ciepła

Techniczna zasada działania pompy ciepła odpowiada zasadzie działania lodówki.

Zarówno lodówka jak i pompa ciepła transportują ciepło ze środowiska o niskiej temperaturze do środowiska o temperaturze wyższej. O ile w lodówce interesuje nas chłodzenie, to w pompie ciepła odwrotnie, interesuje nas efekt grzania. W celu podwyższenia temperatury następuje sprężanie pary czynnika chłodniczego. Trwa to tak długo, aż temperatura będzie wystarczająca do celów grzewczych i do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W przypadku niektórych pomp ciepła dochodzi ona nawet do 70°C. Dzięki temu można je stosować również do modernizacji.

 

Wysoka wydajność dzięki sprężarce

Decydującym elementem dla wydajności pompy ciepła jest proces sprężania.  W sprężarce wraz z ciśnieniem wzrasta również temperatura. Powoduje to efektywny wzrost temperatury na drodze od strony zimnej, czyli zewnętrznego źródła ciepła, do strony ciepłej, czyli obiegu grzewczego w budynku. Nowoczesne sprężarki stosowane w niektórych pompach ciepła pracują cicho, z niewielką wibracją, są bezobsługowe i wyjątkowo trwałe.

 

Można zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie domu i ciepłej wody użytkowej

Inwestycja w dobrą pompę ciepła zawsze się opłaca. Od tej chwili nie musicie już płacić za żadne paliwo. Energia, która będzie Państwa w przyszłości ogrzewać, jest darmowa i znajduje się tuż przed drzwiami  Waszego domu. Niezbędny do tego prąd jest ze wszech miar efektywnie wykorzystywany. Z jednego kilowata prądu pompa ciepła wytworzy od 3 do 5 kW ciepła.

 

Pompy ciepła można sklasyfikować według różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń.

 

Poznaj zasadę działania pompy ciepła:

 

 

Pompy ciepła w rolnictwie

Są oczywiście obszary zastosowań, w których pompy ciepła stanowią zautomatyzowaną i ekologiczną, a przy tym ekonomiczną instalację. Rolnictwo jest jedną z dziedzin, gdzie w wielu przypadkach istnieją szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania tych urządzeń (mleczarnie i produkcja mleczarska, przetwórstwo owocowo-warzywne, produkcja mięsna). Są one tym bardziej atrakcyjne w przypadku, gdy występuje równoczesne zapotrzebowanie na ciepło (cele grzewcze) i zimno (cele chłodnicze), a także gdy istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego.

Źródłem ciepła odpadowego możliwego do odzyskania są:

 • schładzane produkty rolnicze (mleko, owoce, warzywa)
 • podgrzane wilgotne powietrze z suszarni
 • powietrze wentylacyjne odprowadzane z budynków inwentarskich, ogrodniczych obiektów pod osłonami
 • odchody zwierzęce w postaci stałej i ciekłej

 

 

W wyniku zastosowania pompy ciepła, odzyskane ciepło może zostać wykorzystane do następujących celów:

 • podgrzewania wody technologicznej (woda do nawodnienia, woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych)
 • podgrzewanie i osuszanie powietrza w suszarniach
 • ogrzewanie powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i obiektach produkcyjnych (szklarnie, tunele foliowe)
 • procesy w przemyśle rolno spożywczym

 

Korzyści z zastosowania pomp ciepła:

 • niski koszt eksploatacji
 • wysoka trwałość (ponad 30 lat)
 • bez emisyjna praca
 • możliwość współpracy z innymi odnawialnymi źródłami ciepła
 • wysoki komfort i całkowite bezpieczeństwo obsługi