Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są to urządzenia sektora energetyki odnawialnej służące do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło.

 

4

 

Do czego służą instalacje kolektorów słonecznych?

 1. Właściwie zaprojektowana i zamontowana instalacja powinna w polskich warunkach klimatycznych zaspokoić do 65% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) i tym samym znacznie obniżyć koszty energii.
 2. Wspomaganie dogrzewania pomieszczeń (co) jest w naszym kraju coraz częściej stosowane. W okresie przejściowym (wiosna, jesień) dogrzewanie pomieszczeń w Polsce może stanowić znaczny wkład energetyczny. Szacuje się, że przy pomocy instalacji słonecznej można pokryć do 30% rocznego zapotrzebowania na ciepło do dogrzewania pomieszczeń.
 3. Innym, coraz popularniejszym zastosowaniem słonecznej techniki grzewczej jest podgrzewanie wody w basenach.

 

3

 

Jakie są rodzaje kolektorów słonecznych? 

Najczęściej stosowanym typem kolektora słonecznego jest kolektor płaski. Nazwę zawdzięcza on swojej budowie gdyż ma kształt płaskiej płyty. Ciecz w takim kolektorze przepływa przez rurki połączone trwale ze specjalną płytą pochłaniającą energię promieniowania słonecznego (jest to tzw. absorber – „serce” kolektora). Całość zamknięta jest w szczelnej obudowie, która z góry osłonięta jest przez przykrycie transparentne, najczęściej szkło o dużej wytrzymałości mechanicznej. Tylna część i boki absorbera są osłonięte materiałem izolacyjnym.

Kolektor próżniowy: Kolektory próżniowe dzielą się na kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego oraz kolektory typu heat-pipe. W kolektorach próżniowych z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego, ciecz przepływa  przez każdą z rur. W kolektorach heat-pipe czynnik grzewczy (ciecz) nie wpływa do rur, a tylko opływa i odbiera ciepło z tzw. rurki ciepła, elementu wieńczącego każdą z próżniowych rur. W elemencie tym, następuje kondensacja specjalnej mieszanki zamkniętej i krążącej w rurach. Mieszanka ta ogrzewa się i odparowuje pod wpływem promieniowania słonecznego a następnie oddaje ciepło i skrapla się w rurce ciepła.

 

2

 

Co wchodzi w skład instalacji kolektorów słonecznych?

Należy pamiętać, że kolektor słoneczny jest jedynie częścią instalacji grzewczej, której pozostałymi elementami są:

 • zasobnik magazynujący ciepłą wodę
 • grupa pompowa
 • zespół naczynia przeponowego
 • regulator sterujący pracą instalacji
 • rurociągi łączące elementy układu hydraulicznego,
 • zasilanie energii elektrycznej dla regulatora i pompy,
 • nośnik ciepła (glikol)

 

Instalacja kolektorów słonecznych może się znacznie różnić w zależności od zastosowanych kolektorów, jak też od istniejących już elementów grzewczych budynku.  Najczęściej instalacja słoneczna jest dobudowywana do istniejącego już układu grzewczego ( wyposażonego w bojler elektryczny, gazowy lub olejowy, kocioł stałopalny ) w ten sposób, że podgrzewa wodę wstępnie, w zależności od osiągniętej temperatury, następuje jej dogrzanie przez tradycyjny boiler, o ile nie osiągnie wymaganej temperatury ( max. 85 st. C). Jeśli temperatura przekroczy wyznaczoną wartość, woda może być wykorzystywana bezpośrednio lub też magazynowana w zasobniku. 

 

Gdy rozważasz zakup instalacji kolektorów słonecznych… 

Rozważając możliwość budowy instalacji kolektorów słonecznych, trzeba również zapoznać się z istniejącymi warunkami architektoniczno-budowlanymi w miejscu przewidywanej inwestycji. W przypadku instalowania kolektorów na dachu ważne są następujące kwestie:

 1. Czy jest wystarczająca ilość miejsca na dachu dla planowanej powierzchni kolektorów słonecznych?
 2. Czy powierzchnia dachu, gdzie mają być zamontowane kolektory słoneczne, nie jest zacieniona przez drzewa lub inne budynki?
 3. Czy dach jest skierowany na południe?

Sprawą zasadniczą jest również wybór wykonawcy. Jest niezwykle ważne, aby miał on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. O działaniu instalacji decyduje, bowiem nie tylko jakość pojedynczych urządzeń, lecz także ich prawidłowe zestawienie, optymalizacja wielkości zasobnika, powierzchni kolektorów i innych komponentów, a także montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

1

 

Kolektory słoneczne w rolnictwie 

Kolektory słoneczne znajdują bardzo wiele zastosowań  w sektorze rolnictwa. Rolnicy stosują je do suszenia produktów rolnych: zbóż, nasion, owoców, ziół i grzybów. Nie bez znaczenia jest fakt, że okres maksymalnego nasłonecznienia zbiega się z okresem suszenia pasz objętościowych. W Polsce na procesy suszenia płodów rolnych zużywa się ogromne ilości energii – ok 30-35 PJ/rok. Zastosowanie kolektorów słonecznych przynieść więc może znaczne oszczędności finansowe w poszczególnych gospodarstw rolnych. Ponadto kolektory słoneczne powszechnie stosuje się do podgrzewania wody użytkowej do celów technologicznych i użytkowych w budynkach mieszkalnych. W produkcji ogrodniczej wykorzystywane są natomiast do podgrzewania wody przeznaczonej do podlewania roślin uprawianych w szklarniach i tunelach foliowych.

 

Korzyści z zastosowania kolektorów słonecznych:

 • Wszechstronność zastosowań
 • Minimalne koszty eksploatacyjne
 • Wysoka wydajność
 • Długa żywotność instalacji  – ok. 25 lat
 • Szybki okres zwrotu inwestycji
 • Darmowe ciepło – niezależne od wzrostu cen energii
 • Możliwość współpracy z innymi urządzeniami grzewczymi
 • Oszczędności finansowe
 • Wygoda podnosząca komfort życia