Airius
Destratyfikacja - brakujący element
systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji!
Darmowe konsultacje

Gospodarstwa rolne

Oferta dla Rolników

energooszczedni-rolnictwoPosiadamy i stosujemy kompleksowe i sprawdzone rozwiązania energooszczędne  dla gospodarstw rolnych.   Zmniejszymy  koszty energii cieplnej i elektrycznej oraz zaoszczędzimy Twój cenny czas.

Zaufało nam już wiele osób prowadzących gospodarstwa rolne, w których zainstalowaliśmy różnego rodzaju układy działające w oparciu o odnawialne źródła energii.

Dzięki naszej ofercie Państwa gospodarstwo rolne zacznie lepiej gospodarować energią, a nasze kompleksowe rozwiązania pomogą Państwu obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa, co bezpośrednio wpłynie na opłacalność produkcji.

 

Dobierz

Pierwszym krokiem inwestora, chcącego zmodernizować  gospodarstwo rolne pod kątem energooszczędności, jest wybór odpowiedniej technologii. Nie zawsze jest to etap łatwy, jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

Samo zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii niekoniecznie zwiększy oszczędności zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Kluczową sprawą jest dobór odpowiednich urządzeń dla konkretnego profilu gospodarstwa i w jak najlepszy sposób wykorzystujących warunki pogodowe na danym obszarze. Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, czy kotły na biomasę najefektywniej pracować będą w warunkach ich maksymalnego wykorzystania. Równie ważna jest wiedza i świadomość tego na jakie cele zużywamy najwięcej energii w gospodarstwie rolnym tj.: ogrzewanie, oświetlenie, podgrzanie ciepłej wody użytkowej, suszenie itp. 

Na tej podstawie eksperci  firmy Energooszczędni dobiorą kompleksowy i najbardziej energooszczędny układ instalacji z punktu widzenia potrzeb energetycznych oraz dostępnych zasobów naturalnych w danym gospodarstwie rolnym. 

W celu dokonania obliczeń i szybkiej oceny inwestycji w odnawialne źródła energii skorzystaj z darmowych konsultacji eksperta firmy Energooszczędni.

 

Oszczędzaj

Rozważając zakup odnawialnego źródła energii należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści chcemy osiągnąć. Jeśli jesteś nastawiony na OSZCZĘDZANIE, ten dział jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak mądrze zainwestować swój kapitał w OZE aby przynosił wymierne oszczędności…

 

Oszczędności w gospodarstwie domowym i rolnym…

Media takie jak energia elektryczna, ciepło, gaz wykorzystujemy praktycznie każdego dnia. Podwyższanie standardu życia powoduje wzmożone ich zużycie. Niestety, ich ceny również idą stale w górę. Co zrobić, by nasze rachunki za media były niższe? Jedną z metod jest inwestycja w odnawialne źródła energii, które będą pracowały na pokrycie częściowego zapotrzebowania własnego gospodarstwa rolnego lub domowego.

 

Obecnie wyróżnić można pięć odnawialnych źródeł energii:

  • Energia słoneczna
  • Energia wiatru
  • Energia wody
  • Energia geotermalna
  • Energia biomasy

 

W poniższej tabeli zestawiono, jakie medium możemy z każdego źródła otrzymać oraz jak je wykorzystać.

Źródło Energia wytwarzana w OZE Przykłady wykorzystania
Gospodarstwo domowe / rolne
Energia słońca cieplna / elektryczna  
kolektory cieplna ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, suszenie produktów rolnych
fotowoltaika elektryczna zasilanie urządzeń,ogrzewanie elektryczne pomieszczeń
Energia wiatru elektryczna ogrzewanie elektryczne pomieszczeń
Energia wody elektryczna ogrzewanie elektryczne pomieszczeń
Energia geotermalna cieplna / elektryczna * ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej
Biomasa cieplna / elektryczna * ogrzewanie pomieszczeń

(*) Dotyczy dużych instalacji zamieniających energię cieplną na elektryczną

 

Urządzenia wytwarzające energię cieplną można bezpośrednio wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kolektory słoneczne. Zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną jest technologią sprawdzoną. Ich ekonomicznym uzasadnieniem jest duże dofinansowanie. Ciepło również uzyskujemy stosując coraz bardziej popularne pompy ciepła, które w zależności od typu, czerpią energię z powietrza lub gruntu.

Urządzenia generujące energię elektryczną można wykorzystać (po dostosowaniu parametrów prądu do obowiązujących w sieci standardów) bezpośrednio do zasilania odbiorników elektrycznych. W gospodarstwie domowym mogą to być urządzenia RTV, AGD. W gospodarstwie rolnym na przykład do oświetlenia pomieszczeń czy zasilania maszyn i urządzeń. Energię elektryczną można także zamienić na wytwarzania ciepła (ogrzewanie elektryczne). Jest to jednak najmniej efektowna forma wytwarzania ciepła.

Każda jednostka ciepła czy energii elektrycznej, wytwarzanej z OZE i zużywanej na potrzeby własne, powoduje finalnie obniżenie rachunków za media. Odpowiedni dobór instalacji w stosunku do potrzeb umożliwi efektywne jej wykorzystanie.

System odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby własne (nie przyłączony do sieci) nazywa się systemem OFF-GRID. W jego skład wchodzą: moduły fotowoltaiczne (wytwarzają prąd stały), inwerter (zamienia prąd stały na przemienny o częstotliwości zgodnej z siecią z którą pracuje, tutaj domową), ewentualnie bateria akumulatorów (jeżeli inwestor chce zmagazynować energię i wykorzystać ją później, na przykład w porach nocnych). Do tego dochodzą akcesoria elektryczne i montażowe. Warto jednak nadmienić, że akumulatory są bardzo kosztownym elementem całego układu i ze względu na ich konstrukcję i proces zużywania się, niezbędna jest ich wymiana co około 8 lat. Stąd też zainwestowanie w akumulatory znacznie wydłuży okres zwrotu takiej instalacji.

 

Mikrosieci czyli oszczędności na większą skalę…

Jeżeli chcesz zainwestować w OZE, rozejrzyj się w do okoła! Jeśli Twoi sąsiedzi posiadają odnawialne źródła lub chcą w nie zainwestować – stwórzcie razem Mikrosieć! Z punktu widzenia sieci energetycznej w kraju, Mikrosieć jest wydzieloną, odrębną jednostką, jednak do niej przyłączoną i z nią współpracującą. W skład mikrosieci mogą wchodzić urządzenia zarówno wytwarzające energię elektryczną jak i ją pobierającą. Dużą rolę odgrywa w takiej sieci komunikacja między wytwórcami i odbiorcami (Internet, GSM). Pozwala ona na porównywanie obecnych mocy wytwórczych z aktualnym zapotrzebowaniem i takie zarządzanie energią, by jak najlepiej je pokryć. Jednak przepływy energii elektrycznej nie ograniczają się tylko do mikrosieci.

Przyłączenie mikrosieci do krajowej sieci energetycznej pozwala odsprzedanie energii do sieci w przypadku jej nadmiaru, lub zakup w przypadku jej niedoboru. Inwestycja w Mikrosieć zwiększa pewność zasilania odbiorników z nią współpracującą (ważne szczególnie w obszarach narażonych na częste braki w dostawach prądu).  

W jaki sposób można oszczędzić poprzez inwestycję w Mikrosieć? Wyobraźmy sobie słoneczny, bezwietrzny dzień, kiedy nasze źródło (mała elektrownia wiatrowa) produkuje mniej energii niż nasze zapotrzebowanie. Tymczasem sąsiad posiadający elektrownię fotowoltaiczną ma jej aż nadto. Nie musimy od razu kupować energii elektrycznej od operatora. Nadwyżkę pobierzemy z utworzonej mikrosieci. Jednak wzajemny handel / wymiana energią to nie jedyna metoda na generowanie oszczędności. Wiele rejonów naszego kraju jest zagrożona zanikami napięcia z różnych powodów: warunków atmosferycznych, złego stanu sieci i.t.p. Pewność zasilania i niezależność od coraz częściej zawodzących sieci sprawia, że można kontynuować produkcję rolną bez obawy o utratę efektów pracy z powodu braku prądu u dostawcy. Takie rozwiązanie może znacznie ograniczyć potencjalne straty.

Ale mikrosieci to nie tylko przesył energii elektrycznej. Kolejnym produktem może być ciepło. Jeśli w swoim gospodarstwie prowadzimy proces technologiczny wydzielający ciepło, warto dzięki mikrosieci przekazać to, co jest dla nas zbędne dla innego gospodarstwa, które to ciepło wykorzysta.

 

Zarabiaj

Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich działów gospodarki potencjałem odnawialnych zasobów energii, a w szczególności energii słonecznej i energii wiatru oraz biogazu i biomasy. Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie jest znikome. Jednak do 2020 roku wzrośnie ono dwukrotnie jeśli chodzi o ciepło zużywane bezpośrednio w gospodarstwach rolnych i 4-8-krotnie w zakresie produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw i sprzedaż nadwyżek do sieci ogólnopaństwowej. Rolnicy inwestują w OZE gdyż tworzy to możliwości zróżnicowania źródeł przychodów, a same dochody stają się bardziej przewidywalne niż z produkcji rolnej (ceny energii z sieci w najbliższych latach będą rosły, a uzyskanie przychodu ze sprzedaży zielonej energii będzie zagwarantowane). Ponadto chcą stać się mniej zależni od wzrostu cen energii w przyszłości oraz chcą przyczynić się do rozwoju OZE.

Zgodnie z obecnymi propozycjami oraz analizami ekonomicznymi rolnikom zaczną się bardzo opłacać przydomowe instalacje prosumenckie. W szczególności bardzo atrakcyjne staną się systemy fotowoltaiczne o mocy powyżej 10 kW oraz małe elektrownie wiatrowe o mocach powyżej 40-50 kW. Mikroinstalacje i małe instalacje OZE, zwłaszcza te o mocach zbliżonych do typowych mocy przyłączeniowych towarowych gospodarstw rolnych (20-200 kW), wzmacniają sieci niskiego napięcia i poprawiają jakość i bezpieczeństwo zaopatrzenia na obszarach wiejskich.

W konsekwencji opłacalne dla rolników stanie się nie tylko inwestowanie z OZE do wytwarzania ciepła (np. kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne), ale także przydomowe źródła zielonej energii elektrycznej oraz tworzenie systemów zintegrowanych o wysokim stopniu samowystarczalności w gospodarstwach rolnych i mikrosieci połączonych gospodarstw jako silnych partnerów dla dostawców i odbiorców energii.